mer om sture dahlström


Bakhåll är förlaget som på senare år gett ut Sture Dahlströms övriga romaner: www.bakhall.com/kategori/d/sture-dahlstrom


Bakhålls berättelse om Cuckoo’s Progress: www.bakhall.com/sture/cuckoo.html


Hos Bakhåll hittar man också Sture Dahlström-sällskapet: www.bakhall.com/sture


Sveriges Radios Snedtänkt med Kalle Lind gjorde i november 2022 ett riktigt bra och intressant avsnitt om Sture Dahlström där man också berättar en del om skapandet och kaoset runt utgivningen av Cuckoo’s Progresshttps://sverigesradio.se/avsnitt/om-sture-dahlstrom


Några veckor efter Snedtänkts program gjorde URs Bildningsbyån ett bra program om Sture Dahlström:

https://sverigesradio.se/avsnitt/bildningsbyran-tanka-mot-strommen-sture-dahlstrom-bryt-alla-regler


För att uppmärksamma Sture Dahlströms 100-årsdag publicerade Aftonbladet en omfattande artikel där Carl-Michael Edenborg delade sitt perspektiv på Sture Dahlströms skrivande i en intressant artikel på ett helt uppslag på Aftonbladets kultursidor. Artikeln publicerades även online på:

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/Q7r068/forfattaren-sture-dahlstrom-100-ar


SVT firade 100-årsdagen med att visa Björn Runges Sture Dahlström-film Vulkanmanen på SVT Play under ett helt år.

https://www.svtplay.se/video/jMd24N1/vulkanmannen


Pickelhaupt Media finns också på Facebook och Instagram.

more on sture dahlström


An article about Sture Dahlström in Englishhttps://everything2.com/title/Sture+Dahlstrom